INWESTUJEMY
W PRZYSZŁOŚĆ

BHI sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
e-mail: biuro@bhinvestments.pl
tel. +48 22 185 51 31
fax. +48 22 185 55 78